Uprzejmie dziękujemy za bardzo dobrą współpracę (...) Usługa została wykonana na wysokim poziomie merytorycznym i technicznym oraz terminowo i profesjonalnie, co pozwoliło osiągnąć oczekiwany rezultat. Zestaw fotografii jest kompletny oraz atrakcyjny wizualnie i treściowo.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

W roku 2012 Firma Fantasmatic Bartosz Bartosiński zrealizowała zamówienie polegające na wykonaniu portretów pracownikom 1&1 Internet. Zlecenie polegało na wyborze i wynajęciu studia na potrzeby sesji, zapewnienie wizażu uczestników i cateringu, wykonanie profesjonalnych zdjęć portretowych pięciu pracowników oraz zdjęcie grupowe. Zamawiający oświadcza iż jest w pełni zadowolony z rezultatów zlecenia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń dotyczących wykonania. Współpraca przebiegała bez zarzutów, a usługa została wykonana z należytą starannością, co pozwoliło osiągnąć oczekiwany rezultat, o wysokim poziomie technicznym i atrakcyjny wizualnie
1&1 Internet

W roku 2012 (...) kolektyw fotograficzny Fantasmatic  zrealizowali zamówienie polegające na dokumentacji wydarzeń, w ramach II edycji Akademii Orange.  W ciągu zaledwie 2 miesięcy fotografowie odwiedzili 46 miejsc zlokalizowanych w całej Polsce, pokonując prawie 20 000 kilometrów. Przez cały czas realizacji zlecenia Fantasmatic dostarczał nam efekty dokumentacji działań animatorów, w szkołach, świetlicach, domach kultury, dworkach, kościołach, parkach i lasach... Zwieńczeniem projektu była wystawa fotografii oraz galeria internetowa. Fundacja Akademia Orange, jako zamawiający oświadcza iż jest w pełni zadowolona z rezultatów zlecenia i nie wniosła żadnych zastrzeżeń dotyczących jakości usług, a sama współpraca przebiegała w atmosferze komunikatywności i wzajemnych inspiracji.
Fundacja Orange

Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza, że firma Fantasmatic [...] ramach zawartej umowy, realizowała zamówienie polegające na wykonywaniu zdjęć ilustrujących materiały dziennikarskie kwartalnika „Na Wokandzie” Ministerstwa  Sprawiedliwości. Materiały te ukazały się w kwartalniku w latach 2011-2013.   Zamawiający nie wniósł żadnych zastrzeżeń co do zakresu, jakości i terminowości zrealizowanych w ramach zamówienia usług. Zostały one zrealizowane w sposób należyty.
Ministerstwo Sprawiedliwości